Aktuální informace k fungování S.D. města Benátky nad Jizerou

Vážení občané,

v sobotu 25.04. jsme  zprovoznili SD města ve standardních termínech, tedy pondělí, středa, sobota. Po několika týdenní uzavírce (vládní opatření), jsme SD otevřeli v dopoledních hodinách. Nejprve pro všechny co zůstali doma a měli tak čas na jarní úklid, abychom následně otevřeli i pro ty co dopoledne nemohou.

Cílem těchto dopoledních termínů bylo zmírnění náporu občanů na SD města, vzniklém několika týdenním nuceným uzavřením. Dokonce jsme pro občany jako jediní v kraji připravili rezervační systém nadefinovaný tak, aby se na SD nemuseli potkávat a nečekali ve frontách jako u ,,konkurenčních“ sběrových dvorů, které danou situaci podcenili a čelili tak enormnímu náporu občanů, čekajících v dlouhých frontách.

Vše tedy bylo tvořeno citlivě s ohledem na Vaše zdraví. Bohužel hned první sobota ukázala, že někteří občané mají s registrací stále potíže a i přes fakt, že aktuální informace SD jsou na stránkách města, technických služeb, informace proběhla i přes mobilní rozhlas a vše bylo a je stále vyvěšeno na plakátovacích plochách, se dožadovali vstupu do sběrového dvora bez registrace s mylným odůvodněním, že na stránkách města není o registraci ani zmínka. Byla, jen si stačilo přečíst aktualitu o ,,navrácení standardních časů“ celou a nejen headline.

Celá situace je smutnější o to, že dotyční nezaregistrovaní si své rozčarování vybíjeli na obsluze SD.  V této těžké době, kdy se všichni zaměstnanci TS snaží svou obětavou činností pomáhat nad rámec svého primárního zrodu v koronavirové situaci pro a za zdraví všech občanů, je smutné vidět, že pro kus domácí hroudy je solidarita a slušné chování především jen jakýmsi aprílovým klišé.

Děkuji všem, co vzali objednávkový systém za svůj a přistupují k odpadům zodpovědně.

Děkuji za kladné ohlasy, i já si myslím, že je fajn přijet do SD s vědomím, že nebudu čekat dlouhé minuty ve frontě a nemusím se s nikým v této době přetahovat o kontejner. 

Pro ty co nechtějí, neumí nebo se nemohou objednat přes web volejte na tel. 326362188, zaregistrujeme Vás osobně.

Jedno staré indiánské přísloví říká, že ,,Můžeš přivést koně k vodě, ale pít už musí sám“.

Přeji všem krásné nadcházející dny.

Cekota Antonín ml. (ředitel)

Technické služby města Benátky nad Jizerou 

Kontaktní informace:

Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace
Kbel 120
294 71 Benátky nad Jizerou II

Ředitel: Antonín Cekota
Tel./fax: 326 362 188
E-mail: tsbenatky@volny.cz

Zde nás najdete:

Aktuální informace:

Kontaktujte nás: