DEZINFEKCE POTŘEBNÝM

Dezinfekce potřebným: Od pondělí 12.10.2020 si mohou, občané města Benátky nad Jizerou, vyzvednout lahvičku s dezinfekcí v areálu Technických služeb města.

Přeji pěkný den,

Cekota Antonín

OPĚT ZAVÁDÍME REZERVACE NA SBĚRNÝ DVŮR

Od pondělí 12.10. je znovu zaveden rezervační systém na SD města Benátky nad Jizerou. Rezervujte se na stránkách http://www.tsbenatky.cz/sberny-dvur/ nebo po telefonu 326362188, tak jak tomu bylo v jarních měsících. Provozní doba zůstává stejná, tedy PO a ST 13:00 – 17:00 a SO 9:00 – 12:00. Prosím všechny návštěvníky, o dodržování rezervovaných termínů. Bez rezervace a s cizí OP, nebude nikdo vpuštěn. Rezervovat se vícekrát v jeden den není možné. V případě potřeby, se na další separaci odpadu v tentýž den, musíte dohodnout s obsluhou SD města Benátky nad Jizerou. Děkuji, že budete stanovená pravidla s ohledem na zdraví ostatních návštěvníků ctít. Roušku a rukavice sebou. Přeji pěkný den, Cekota Antonín

TS a COVID-19

1 etapa – v první etapě nám posloužily volební urny jako nádoby, do kterých jste mohli vy dobrovolníci vhodit vámi ušité roušky potřebným.

2 etapa – Město Benátky nad Jizerou pro vás na mnoha místech, ve všech městských částech, připravilo a viditelně označilo stanoviště, kde budete mít možnost provést dezinfekci svých rukou. Dezinfekční prostředek bude pravidelně doplňován tak, aby občané města měli neustále možnosti této služby využívat. Žádáme vás, abyste byli ohleduplní, neničili nádoby ani neodnášeli dezinfekční tekutinu domů. Stanoviště mají sloužit nám všem a na dlouhou dobu.

3 etapa – ve čtvrté dezinfekční etapě jsme kompletovali balíčky s rouškou a dezinfekcí pro seniory, které byly následně distribuovány prostřednictvím dobrovolníků.

4 etapa – dezinfekce autobusových zastávek

5. etapa – tato dezinfekční etapa byla cílena na otevřené krámy a jejich zaměstnance, kteří se dnes a denně potkávají se zákazníky.

6. etapa – dezinfekční akce která právě probíhá a jejím smyslem je dostat dezinfekci do každé rodiny v našem městě. Distribuci obstarávají naši dobrovolní hasiči nebo si jí můžete každý všední den od 8.00 do 13.00 vyzvednout v areálu TS Kbel.

Vítejte na nových webových stránkách…

Vážení občané,

v sobotu 25.04. jsme  zprovoznili SD města ve standardních termínech, tedy pondělí, středa, sobota. Po několika týdenní uzavírce (vládní opatření), jsme SD otevřeli v dopoledních hodinách. Nejprve pro všechny co zůstali doma a měli tak čas na jarní úklid, abychom následně otevřeli i pro ty co dopoledne nemohou.

Cílem těchto dopoledních termínů bylo zmírnění náporu občanů na SD města, vzniklém několika týdenním nuceným uzavřením. Dokonce jsme pro občany jako jediní v kraji připravili rezervační systém nadefinovaný tak, aby se na SD nemuseli potkávat a nečekali ve frontách jako u ,,konkurenčních“ sběrových dvorů, které danou situaci podcenili a čelili tak enormnímu náporu občanů, čekajících v dlouhých frontách.

Vše tedy bylo tvořeno citlivě s ohledem na Vaše zdraví. Bohužel hned první sobota ukázala, že někteří občané mají s registrací stále potíže a i přes fakt, že aktuální informace SD jsou na stránkách města, technických služeb, informace proběhla i přes mobilní rozhlas a vše bylo a je stále vyvěšeno na plakátovacích plochách, se dožadovali vstupu do sběrového dvora bez registrace s mylným odůvodněním, že na stránkách města není o registraci ani zmínka. Byla, jen si stačilo přečíst aktualitu o ,,navrácení standardních časů“ celou a nejen headline. Celá situace je smutnější o to, že dotyční nezaregistrovaní si své rozčarování vybíjeli na obsluze SD.  V této těžké době, kdy se všichni zaměstnanci TS snaží svou obětavou činností pomáhat nad rámec svého primárního zrodu v koronavirové situaci pro a za zdraví všech občanů. Je smutné vidět, že pro kus domácí hroudy je solidarita a slušné chování především jen jakýmsi aprílovým klišé.

Děkuji všem, co vzali objednávkový systém za svůj a přistupují k odpadům zodpovědně.

Děkuji za kladné ohlasy, i já si myslím, že je fajn přijet do SD s vědomím, že nebudu čekat dlouhé minuty ve frontě a nemusím se s nikým v této době přetahovat o kontejner. 

Pro ty co nechtějí, neumí nebo se nemohou objednat přes internet volejte na tel. 326362188, rádi Vás zaregistrujeme osobně.

Jedno staré indiánské pravidlo říká, že ,,Můžeš přivést koně k vodě, ale pít už musí sám.

Přeji všem krásné nadcházející dny.

Cekota Antonín ml. (ředitel)

Technické služby města Benátky nad Jizerou