TS a COVID-19

1 etapa – v první etapě nám posloužily volební urny jako nádoby, do kterých jste mohli vy dobrovolníci vhodit vámi ušité roušky potřebným.

2 etapa – Město Benátky nad Jizerou pro vás na mnoha místech, ve všech městských částech, připravilo a viditelně označilo stanoviště, kde budete mít možnost provést dezinfekci svých rukou. Dezinfekční prostředek bude pravidelně doplňován tak, aby občané města měli neustále možnosti této služby využívat. Žádáme vás, abyste byli ohleduplní, neničili nádoby ani neodnášeli dezinfekční tekutinu domů. Stanoviště mají sloužit nám všem a na dlouhou dobu.

3 etapa – ve čtvrté dezinfekční etapě jsme kompletovali balíčky s rouškou a dezinfekcí pro seniory, které byly následně distribuovány prostřednictvím dobrovolníků.

4 etapa – dezinfekce autobusových zastávek

5. etapa – tato dezinfekční etapa byla cílena na otevřené krámy a jejich zaměstnance, kteří se dnes a denně potkávají se zákazníky.

6. etapa – dezinfekční akce která právě probíhá a jejím smyslem je dostat dezinfekci do každé rodiny v našem městě. Distribuci obstarávají naši dobrovolní hasiči nebo si jí můžete každý všední den od 8.00 do 13.00 vyzvednout v areálu TS Kbel.