Previous
Next

Rezervace na sběrném dvoře

Od pondělí 12.10. je znovu zaveden rezervační systém na SD města Benátky nad Jizerou. Rezervujte se na http://www.tsbenatky.cz/sberny-dvur/ nebo telefonu 326362188, tak jak tomu bylo v jarních měsících.

Provozní doba zůstává stejná, tedy PO a ST 13:00 – 17:00 a SO 9:00 – 12:00.

Prosím všechny návštěvníky, o dodržování rezervovaných termínů. Bez rezervace nebude nikdo vpuštěn. Děkuji, že budete stanovená pravidla s ohledem na zdraví ostatních návštěvníků ctít. Roušku a rukavice sebou.

Přeji pěkný den, Cekota Antonín

Vítejte na webových stránkách Technických služeb města Benátky nad Jizerou

Vážení občané,

vítejte na nově spuštěných webových stránkách Technických služeb města Benátky nad Jizerou, jejichž zrychlený zrod nebyl tvořen i přes tuto dobu virovou, ale právě pro ni. Pro dobu, kdy je prioritou zdraví nás samotných, pro dobu, kdy se společnost uzavírá za zdmi svých obydlí, aby tak čelila pandemii.

A právě v této době je mou povinností informovat a ujistit Vás, že na chod TS nemá virová pandemie, žádný vliv. Jsme tu stále, a nejen proto abychom udržovali pořádek a čistotu v našem městě, ale i proto abychom svou činností a obětavým nasazením přispěli k Vašemu bezpečnějšímu pohybu po městě např. instalací dezinfekčních prostředků a jejich následným doplňováním, kompletací balíčků a jejich distribucí mezi Vás a v neposlední řadě i s možností zpřístupnit Vám SD města i za těchto nesnadných podmínek, tak abychom dodrželi hygienická vládní opatření na jedné straně a na straně druhé vyhověli vaším požadavkům.

Při odhlédnutí od momentální virové situace se zde dozvíte i spoustu užitečných informací spojených s naší činností. Od běžného úklidu, přes specifické činnosti pro danou dobu, jakou je např. nynější pandemie coronaviru, až po projekty řešené v součinnosti s městem a o případných uzavírkách a omezeních z nich vyplívajících. Dále zde naleznete např. aktuální informace o provozu sběrového dvora města Benátky nad Jizerou nebo informace spojené s novelou pohřebnictví platnou od srpna tohoto roku. Nesmí zde samozřejmě chybět ani výčet služeb, které si u nás můžete objednat.

Doufám, že Vám budou naše stránky dobře sloužit a budou plnit smysl svého zrodu.

Za celý pracovní kolektiv si Vás dovolím pozdravit názvem jedné známe české písně „Jedeme dál“

Cekota Antonín ml. (ředitel)

Technické služby města Benátky nad Jizerou 

 

Kontaktní informace:

Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace
Kbel 120
294 71 Benátky nad Jizerou II

IČO: 62451537
DIČ: CZ62451537

Ředitel: Antonín Cekota
Tel./fax: 326 362 188
E-mail: tsbenatky@volny.cz

Zde nás najdete:

Aktuální informace:

Nový plán zimní údržby

S nárůstem počtu nově vzniklých komunikací v našem městě, přichází revize starého plánu zimní údržby tak, aby lépe korespondoval s aktuálním stavem komunikací a vybaveností

Číst více »

Kontaktujte nás: